Noc výskumníkov 2011 Košice

Noc výskumníkov 2011 Košice

Dňa 23. 9. 2011 sa študenti kvinty B. s vyučujúcou fyziky zúčastnili vedeckého podujatia Noc výskumníkov v Košiciach, ktoré sa uskutočnilo i vo viacerých mestách Slovenska. V Cinemaxe OC Optima si najskôr vypočuli prednášku „Haló, embryo!“. Neskôr mali možnosť prezrieť si ukážky odborných pracovísk Slovenskej akadémie vied v Košiciach:

Ústavu experimentálnej fyziky, Neurobiologického ústavu, Parazitologického ústavu, Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat, Oddelenia biofyziky, Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, katedry výrobných technológií a robotiky. Študenti prostredníctvom mikroskopov a počítačovej techniky pozorovali mikroorganizmy a časti orgánov živočíchov, bielkoviny v akcii cez 3D zobrazenie… Najzaujímavejšie bolo ovládanie počítačového programu pomocou mozgových signálov tak, že na základe elektrických impulzov z mozgu testovali cez počítač svoju schopnosť sústrediť sa a relaxovať. Študentov tiež zaujali ukážky vedeckých experimentov z fyziky: pokusy s tekutým dusíkom, vákuom, indukčná elektrina a iné. Prehliadka vedy bola poučná a podnetná i z hľadiska ich budúcnosti, záujmu o štúdium prírodovedných predmetov, výberu vysokých škôl či povolania. Napriek neskorému príchodu domov vo večerných hodinách sme sa rozišli s konštatovaním, že i budúci rok sa tejto akcie radi zúčastníme. Fotogaléria

PaedDr. Eva PuchalováDátum pridania27.09.2011 21:26
AutorPaedDr. Eva Puchalová
KategórieOznamy, PK MAT-FYZ-INF
NálepkyŽiadne


Cisco