Príkazný list riaditeľa

Riaditeľstvo školy oznamuje, že od 3. 10. 2011 sa škola zamyká so začatím prvej vyučovacej hodiny o 7.50.


Plné znenie príkazného listu:

Dňom 3. 10. 2011 sa škola zamyká so začatím prvej vyučovacej hodiny o 7.50. Žiak nemôže opustiť školu počas vyučovania, cez voľnú hodinu, alebo prestávku bez písomného súhlasu triedneho učiteľa, náhradného triedneho učiteľa, prípadne dozor konajúceho učiteľa.


V prípade, že žiak opúšťa školu, nahlási svoje meno, triedu a meno uvoľňujúceho učiteľa na vrátnici. Žiaci, ktorí prídu do školy po 7.50 a začínajú prvou vyučovacou hodinou, budú zapísaní do knihy neskorých príchodov. Tri neskoré príchody zodpovedajú jednej neospravedlnenej hodine. Ak žiak mešká viac ako 20 min. a nemá písomné ospravedlnenie (meškanie spoja, lekárske vyšetrenie), má neospravedlnenú celú hodinu.


V Spišskej Novej Vsi 3. 10. 2011

Mgr. Peter Ivančák, riaditeľ školyDátum pridania07.10.2011 11:13
AutorMgr. Zuzana Ďurišková
KategórieOznamy
NálepkyŽiadne


Cisco