Angličtina a jej úspechy

Angličtina a jej úspechy

Že o všetky súťaže v anglickom jazyku na rôznych úrovniach je na Javorke záujem, niet žiadnych pochýb. Tešíme sa, lebo o ne prejavuje záujem veľa študentov – od najstarších až po najmladších. Celý mesiac mohli prezentovať svoje vedomosti, zručnosti, kompetencie, záujem a vzťah k jazyku, ktorý im otvára svet. A že ho majú dobre zvládnutý, dokázali na viacerých frontoch.

7 popredných umiestnení – úžasné, však?

Dôkazom toho je aj jedna z najnovších súťaží (pripravená súkromným Gymnáziom na Dneperskej ulici v Košiciach ) v prednese anglickej poézie a prózy – Shakespeare Memorial. Čuduj sa svete, medzi študentmi Javorky sa teší čoraz väčšej obľube! Len v tomto roku sa v školskom kole zúčastnilo 22 študentov, ktorí súťažili v troch kategóriách (roz)delených na prednes poézie a prózy.

V regionálnom kole v Košiciach nás reprezentovalo 5 víťazov školského kola a v silnej konkurencii klasických, osemročných a bilingválnych gymnázií všetci „bodovali“. Z KE sme si totiž priniesli

…a to ešte nie je všetko!

V celoslovenskom kole tejto súťaže, ktorá sa následne konala 3. 12. 2014 v Bratislave, Sebastián Smik ( S.A ) a Marek Kacvinský ( P.A ) dosiahli ďalší výrazný úspech. Svojím vystupovaním a recitačným umením zaujali nielen porotu, ale aj ostatných súťažiacich a obidvaja si odniesli palmu víťazstva – prvé miesto.

Chlapci, b l a h o ž e l á m e Vám!

Nie je skvelé mať takých úžasných študentov?

Tento príspevok je zároveň poďakovaním láskavým rodičom, ktorí nám zverili svoje ratolesti, tiež vyjadrením úcty a obdivu učiteľom základných škôl, ktorých práca je zapísaná vo výsledkoch našich prímanov.

Prekladateľská súťaž JUVEVES TRANSLATORES

Ďalšou úplne novou súťažou, do ktorej sa zapojilo päť našich študentov z vyšších ročníkov, bola prekladateľská súťaž JUVEVES TRANSLATORES – vyhlásená Európskou komisiou – jej generálnym riaditeľstvom pre preklad v Bruseli. Študenti museli preložiť predložený anglický text do nimi zvoleného jazyka, teda slovenčiny. Hoci vyhlásenie výsledkov a víťazov súťaže ( ktorí budú pozvaní na slávnostné odovzdanie cien do Bruselu ) bude až začiatkom februára 2015, veríme, že sa šťastie usmeje aj na niektorého z nich.

Online súťaž ANGLIČTINÁR ROKA

Do tejto súťaže, ktorej organizátorom bola spoločnosť Injoy Agency, s.r.o., sa v novembri 2014 zapojilo 15 našich študentov. Cieľom súťaže bolo zistiť jazykové schopnosti študentov slovenských stredných škôl v oblasti gramatiky, čítania s porozumením a počúvania. Náročný test na úrovni B2 – C1, vypracovaný jazykovými špecialistami, zvládli naši študenti na výbornú. Zo 110 zúčastnených stredných škôl na Slovensku boli Javorkáči vyhodnotení na 21 mieste. Mimoriadne si vážime úspech študentky Dominiky Kalafutovej (IV.B), ktorá sa umiestnila na vynikajúcom 18. mieste! S u p e r, Dominika!Dátum pridania09.12.2014 11:10
AutorMonika
KategóriePK ANJ, Úspechy
NálepkyŽiadne


Cisco