Olympiáda v anglickom jazyku

Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 15. januára 2015 bola naša škola dejiskom obvodného kola olympiády v anglickom jazyku. 10 stredných škôl, gymnázií a odborných škôl zo Spišskej Novej Vsi, Gelnice a Krompách poslali 18 víťazov svojich školských kôl, aby súťažili v 4 kategóriach v rámci obvodu Spišská Nová Ves.

Naše gymnázium reprezentovali 3 študentky a veľmi úspešne:

V obvodnom kole olympiády prijali pozvanie aj naši 4 vyučujúci anglického jazyka ako členovia komisií v jednotlivých kategóriach – Mgr. Michaela Olejárová, ME Arthur Smith, Martin Walsh a Mgr. Silvia Žifčáková a spolu s ďalšími 5 členmi prispeli k hladkému bezproblémovému priebehu olympiády a príjemnej atmosfére súťaže.

Samotná súťaž má dve časti – písomnú a ústnu. Písomná časť je časovo obmedzená, maximálne 40 minút majú súťažiaci na úlohy z posluchu, gramatiky, slovnej zásoby a čítania s porozumením. V ústnej časti musia študenti vytvoriť a prezentovať max 5 minútový originálny príbeh na daný obrázok a potom viesť s lektorom situačný dialóg na predloženú tému. Náročnosť úloh bola primeraná v tej ktorej kategórii, ale určite najťažšie úlohy majú anglofónni študenti v kategórii 2C2.

Na záver by som chcela našim dievčatám pogratulovať a všetkým zúčastneným súťažiacim poďakovať. Prajeme Vám veľa budúcich úspechov vo všetkom, do čoho sa pustíte! Tiež chcem poďakovať vedeniu našej školy – pani riaditeľke Mgr. Márii Kaľavskej a pani zástupkyni PaedDr. Ingeborg Skalskej, svojim kolegyniam a našim lektorom za pomoc pri organizačnom a finančnom zabezpečení súťaže.

Autor: Mgr. Denisa MičekováDátum pridania23.01.2015 09:29
AutorJavorka
KategórieOznamy, PK ANJ, Úspechy
NálepkyŽiadne


Cisco