Kvintan výskumníkom alebo ako RIASY "FytoParádu" vyhrali

Kvintan výskumníkom alebo ako RIASY "FytoParádu" vyhrali

Vyučovací proces nie je na Javorke skostnatelý a modernizácia vzdelávania nie je pre nás len prázdny pojem. Naznačuje to aj podporený projekt v tohoročnom grantovom programe Nadácie Orange Školy pre budúcnosť 2011/2012 z pera Ing. Jarmily Jendrichovskej a Mgr. Moniky Sedlákovej – Kvintan výskumníkom alebo ako RIASY „FytoParádu“ vyhrali.


Tento projekt využíva metódy a formy vzdelávania bežné vo vyspelých krajinách Európy, v ktorých moderné technológie umožnia študentom Javorky samostatne bádať a aktívnym spôsobom prostredníctvom vlastných experimentov skúmať, uvažovať, argumentovať a tak získavať nové vedomosti.

Plánované aktivity projektu budú prebiehať priamo v teréne a následne v biologickom, chemickom a informatickom laboratóriu. Hlavnou myšlienkou, ktorá zastrešuje všetky aktivity, je téma RIASY. Tie majú vo svete biológie svoje nezastupiteľné miesto. Výstupy tohto projektu (samotné namerané hodnoty, digitálne protokoly, BLOG projektu i videozáznamy z experimentovania) budú zverejnené na webstránke školy a použité pri ďalšom vzdelávaní.

Veríme, že učenie bude pre študentov fascinujúcou hrou, pri ktorej získajú kompetencie potrebné pre dnešnú spoločnosť.Dátum pridania16.01.2012 23:35
AutorMonika
KategórieOznamy, PK BIO - CHEM, PK MAT-FYZ-INF
NálepkyŽiadne


Cisco