Výpis klasifikácie prospechu a správania žiaka - 1. polrok

31. januára 2012 žiaci škôl po prvýkrát nedostanú riadne vysvedčenia. Zrušenie vydávania polročných vysvedčení upravuje § 55 ods. (10) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2011/2012 si formu výpisu slovného hodnotenia alebo klasifikácie žiaka určí škola resp. triedny učiteľ sám.

Ak má plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka záujem o vydanie riadneho vysvedčenia na papieri so štátnym znakom a sériovým číslom, musí o to písomne požiadať vedenie školy.Dátum pridania26.01.2012 06:09
AutorMgr. Zuzana Ďurišková
KategórieOznamy
NálepkyŽiadne


Cisco