Organizačné pokyny pre žiakov T.A a T.B, ktorí sa zúčastnia lyžiarskeho kurzu vo Vyšných Ružbachoch

Organizačné pokyny pre  žiakov T.A a T.B, ktorí sa zúčastnia lyžiarskeho kurzu vo Vyšných Ružbachoch

Vážení rodičia, milí terciania,

veríme, že chrípkové prázdniny v našej škole nenarušia nástup na lyžiarsky kurz, ktorý je už dlhšie naplánovaný od pondelka budúceho týždňa. Z toho dôvodu Vám chceme poskytnúť nasledovné informácie:

Organizačné pokyny:

Preprava žiakov do Vyšných Ružbách je zabezpečená autobusovou dopravou.

Žiak je pred odchodom na lyžiarsky kurz (LK) povinný skontrolovať si funkčnosť lyžiarskej výstroje!

Povinnosti rodičov a žiakov

  1. Rodič, resp. zákonný zástupca dieťaťa, ktoré sa zúčastní lyžiarskeho kurzu, je povinný vyplniť tlačivo: Prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti a bezpečnosti Tlačivo podpísané rodičom donesie žiak pri nástupe na lyžiarsky výcvik.
  1. Rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa najneskôr do soboty 4. 2. 2017, do 10.00 hod. nahlási účasť, resp. neúčasť žiaka na lyžiarskom kurze. Oznam o tom napíše na adresu: uchadzac.javorka@gmail.com .
  1. V prípade, že dieťa nenastúpi na lyžiarsky výcvik, je povinné doložiť neúčasť lekárskou správou, ktorú prinesie triednemu učiteľovi po návrate do školy.
  1. Pri nástupe na LK bude žiak poučený o bezpečnosti a ochrane na LK, správaní sa v hoteli a na lyžiarskom svahu (Biely kódex).
  1. Žiak je povinný počas LK rešpektovať vnútorný poriadok školy.

Vedúci LK Ľ. VojčíkDátum pridania02.02.2017 11:43
AutorMonika
KategórieOznamy, PK TEV
NálepkyŽiadne


Cisco