Spomienka na básnika pri príležitosti nedožitých 90. narodenín

Spomienka na básnika pri príležitosti nedožitých 90. narodenín

Básnik mladosti, sĺz i našich ľúbostí“, čítame nápis na náhrobnom kameni, ktorý chráni miesto večného odpočinku Milana Rúfusa. Študenti 4. B a oktávy A si pripomenuli jeho pamiatku zapálením sviečky práve v čase, keď ľudia viac ako inokedy prichádzajú na cintoríny za svojimi blízkymi.

Lístie hýriace teplými farbami, majestátna Poludnica vypínajúca sa na južnej strane a snehom poprášené končiare Západných Tatier na severe. Nasávame z plných pľúc ostrý liptovský vzduch a vnímame pokoj pietneho miesta. Naše kroky smerujú do rodného domu Milan Rúfusa. Do domu, v ktorom básnik Rúfus a jeho sestra Oľga, známa režisérka, vyrástli, získala obec Závažná Poruba do svojho vlastníctva po smrti ich matky Zuzany Rúfusovej.

Víta nás vôňa „maminho mrežovníka“ a čerstvo uvarenej kávy – milé prekvapenie pre uzimených hostí, nie bežné v expozíciách múzeí. Lektorský výklad pani Dr. Sone Barániovej dáva možnosť nahliadnuť do súkromia básnika, ktoré ostáva bežnému čitateľovi zahalené rúškom tajomstva. Obklopuje nás genius loci – duch miesta. Pôvodné, jednoduché zariadenie dedinského domčeka murára a krajčírky, detská kolíska – po porubsky „belčov“, rodinné fotografie na stenách, ale aj ďalšie vzácne exponáty: rukopisy začiatočníckych veršov i básnickej zbierky venovanej otcovi k 40. narodeninám, portrét od J. Spitza, fotografia od M. Martinčeka aj obraz Ľubomíra Rapoša, venovaný ako dar Domu M. Rúfusa.

Spomienka na exkurziu do Závažnej Poruby vzniká v čase, keď si vďační rodáci aj celá kultúrna verejnosť pripomína 90. výročie narodenia Milana Rúfusa, básnika, prekladateľa a esejistu (10. dec. 1928 – 11. jan. 2009). Pri tejto príležitosti sa v jeho rodnej obci poriadajú Dni Milana Rúfusa.

Aj my si básnika pripomíname na hodinách literatúry cez jeho poéziu preniknutú hlbokou ľudskosťou. Spomienky ostanú živé v našich mysliach aj vďaka návšteve Rúfusovho rodiska.

PaedDr. Danka OsvaldováDátum pridania06.12.2018 11:44
AutorJavorka
KategórieOznamy, Úspechy
NálepkyŽiadne


Cisco