Oznam pre študentov maturitných tried

Oznam pre študentov maturitných tried

Milí maturanti!

Podľa § 55 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka triedny učiteľ vydá žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za 1. polrok.

Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva len na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Oznamujeme študentom maturitných ročníkov, ktorí majú záujem o vydanie vysvedčenia z dôvodu jeho dokladovania k prihláške na VŠ, aby do pondelka 28. 1. 2019 doručili na vedenie školy písomnú žiadosť o vydanie tohto vysvedčenia.

Vzor žiadosti si môžete stiahnuť tu: Žiadosť o vydanie vysvedčenia 2019.docDátum pridania24.01.2019 17:58
AutorMgr. Monika Sedláková
KategórieOznamy
NálepkyŽiadne


Cisco