Triedime odpad

Triedime odpad

Milí Javoráci!

Svojím správaním a životným postojom neustále podporujeme hromadenie odpadkov. Aj my na Javorke si uvedomujeme, že planéta Zem je v ohrození a musíme jej pomôcť. Vstúpili sme si do svedomia a naším krédom sa stane minimalizácia odpadkov a ich separovanie.

V uplynulých dňoch ste mohli zaregistrovať, že na našich chodbách pribudli zberné nádoby so žltým vekom. Tieto nádoby sú určené pre plastový odpad. Čo ak neviem, či daný odpad patrí do plastu? V tomto prípade nám pomôže tabuľka: Plastový odpad.jpg

V každej triede máte kartónovú krabicu určenú na zber papiera. Patria sem: noviny, časopisy, zošity, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, obálky, letáky, katalógy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod. ** Nepatria sem:** plastové obaly, viacvrstvové obaly (napr. nápojové kartóny), voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, mastný papier, použité hygienické potreby, a pod. Po naplnení krabice papierom oslovte člena študentskej rady, ktorý od vás papier prevezme. Nazberaný papier sa bude zapisovať na triedu a započíta sa do pravidelných zberov papiera, ktoré organizujeme na jar a na jeseň. Spoločne ako trieda môžete za najviac nazberaných kilogramov papiera na konci školského roka získať tortu.

A nezabudnite! Pokračujeme v zbere starých batérií a drobného elektroodpadu. Batéria zahodená do komunálneho odpadu a na skládku môže spôsobiť znečistenie pôdy či vody. Preto je dôležité v čo možno najvyššej miere venovať zberu batérií pozornosť.

Najdôležitejším článkom v recyklácii odpadu si práve TY! Triedením odpadu môžeme pomôcť nielen sebe, ale aj našej prírode. Triedenie je predsa hračka. :)Dátum pridania25.10.2019 18:27
AutorMgr. Zuzana Ďurišková
KategórieÚspechy
NálepkyŽiadne


Cisco