Oznámenie

Oznámenie

Riaditeľka Gymnázia, Javorová 16, Sp. Nová Ves v súlade so zákonom 245/2008 Z.z.o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje

riaditeľské voľno

dňa 11. 2. 2020 /utorok/

žiakom gymnázia z prevádzkových dôvodov – odstávka vody. Oznámenie o prerušení dodávky vody.pdf

Vo vyučovaní sa bude pokračovať v stredu 12. 2. 2020. V tento deň sú všetci žiaci odhlásení z obeda.

PaedDr. Ingeborg SkalskáDátum pridania10.02.2020 16:08
AutorMonika
KategórieOznamy
NálepkyŽiadne


Cisco