Upozornenie pre záujemcov o bilingválne a 8-ročné štúdium

Upozornenie pre záujemcov o bilingválne a 8-ročné štúdium

Vážení uchádzači o štúdium na Javorke!

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) svojim rozhodnutím 2020/10610:1-A1030 :

  • mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami ško­ly,
  • určuje termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2019/2020 takto:

Prijímacia skúška pre záujemcov o bilingválne štúdium

Prijímacia skúška na bilingválne štúdium na Gymnáziu, Javorová 16, Spišská Nová Ves pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr jeden týždeň od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania.

O presnom termíne prijímacej skúšky vás budeme včas informovať, preto priebežne sledujte stránku našej školy.

Prihlášky na vzdelávanie v stredných školách pre záujemcov o 8-ročné štúdium

Prihlášky na vzdelávanie v Gymnáziu, Javorová 16, Spišská Nová Vesna školský rok 2020/2021 bude podávať zákonný zástupca riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prihlášku na SŠ sa nebude vyžadovať.

Riaditelia základných škôl odošlú prihlášky na vzdelávanie v strednej škole na školský rok 2020/2021 na príslušné stredné školy do 21. mája 2020;

Prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. O presnom termíne prijímacej skúšky vás budeme včas informovať, preto priebežne sledujte stránku našej školy.

Ingeborg Skalská, RŠDátum pridania03.04.2020 01:59
AutorMonika
KategórieOznamy, Uchádzačom o bilingválne štúdium, Uchádzačom o osemročné štúdium
NálepkyŽiadne


Cisco