Javorákom do pozornosti II.

Javorákom do pozornosti II.

Milí študenti, rodičia študentov, od prvotných informácií pod názvom Javorákom do pozornosti uplynuli tri týždne. Situácia sa odvtedy trošku vyjasnila – je isté, že sa osobne v škole tak skoro neuvidíme.

Počas týchto troch týždňov ste získali vy, študenti, i my, učitelia, určité skúsenosti s vyučovaním na diaľku. Konečne sme možno nabehli na nejaký systém, ktorý nám funguje, konečne sme sa začali orientovať v EduPage, aby nám nič neuniklo, no stále tak kdesi v kútiku vnímame, že to nie je ono.

Uvedomujeme si, že pre Vás, študentov, nie je jednoduché zvládnuť niektoré témy bez našej pomoci, nehovoriac o tom, že iste sa neraz stalo, že sme toho niekedy na Vás naváľali priveľa. Verte nám, že to nebolo úmyselné, skôr to bolo spôsobené tým, že sami sme hľadali cestu…

Posledný týždeň sme intenzívne zvažovali možnosti, ako situáciu vylepšiť a toto je naše riešenie:

Od pondelka 6. apríla 2020 pobežíme na upravenom rozvrhu hodín. Tento nový rozvrh zohľadňuje náročnosť dištančného vzdelávania na čas a technické nároky Vás, študentov. Po vypublikovaní (od pondelka), si, prosím, poriadne pozrite svoje hodiny v EduPage. Odporúčame sa na ten rozvrh pozerať dopredu, v dvojtýždňovom intervale. Rozvrh sa totiž môže v závislosti od týždňa meniť (iný bude v párny a iný v nepárny týždeň). Veríme, že i keď sa Vám možno spočiatku bude tento dvojtýždňový cyklus zdať chaotický, v konečnom dôsledku napomôže tomu, aby ste neboli denne preťažovaní.

U študentov nižších ročníkov gymnázia (príma – kvarta) chceme postupne nabehnúť na videokonferenčné hodiny – teda aby sa študenti minimálne raz za dva týždne pri nosných predmetoch mohli s vyučujúcim stretnúť, i keď len cez internet. Veríme, že to pomôže študentom si niektoré nejasnosti z tém zadaných dištančne vydiskutovať a v neposlednom rade by to malo minimalizovať zaťaženie rodičov pri vysvetľovaní nového učiva svojim deťom. Idea je taká, že študenti prímy a sekundy budú mať tieto videokonferenčné hodiny na 1. hodine v rozvrhu, študenti tercie a kvarty na 2. hodine v rozvrhu. Frekvenciu týchto hodín, samozrejme, môžeme neskôr, podľa Vašich potrieb, upraviť. Študenti vyšších tried gymnázia nemajú tieto videokonferenčné hodiny nejako špeciálne v rozvrhu zakotvené, no veríme, že i oni, postupne, po dohode so svojimi vyučujúcimi, tento videokonferenčný systém využijú.

Z dôvodu týchto videokonferencií sme upravili „zvonenie“ – pozrite si teda na rozvrhu presný čas začiatku Vašej videokonferenčnej hodiny (napr. 1. hodina začína o 8.30hod. ). Ak hodina nie je vedená videokonferenčne, tak zvonenie, samozrejme, nie je záväzné a pokojne sa môžete učivu venovať v čase, kedy Vám to najlepšie vyhovuje.

Na účely videokonferenčných hodín budeme ako škola využívať systém Mcrosoft Teams: teams.microsof­t.com. Odporúčame študentom, aby si pozreli toto inštruktážne video , v ktorom sa v krátkosti oboznámite s týmto systémom a dozviete sa, čo máte robiť, aby ste sa vedeli spojiť so svojim vyučujúcim. Všetko ostatné Vám už vysvetlí on, keď sa Vám podarí spojiť sa. Prihlasovacie údaje do tohto systému očakávajte formou správy vo vašom EduPage, pričom učitelia Vám postupne od pondelka začnú posielať kódy, pomocou ktorých sa budete vedieť pripojiť do virtuálnej triedy. V prípade, ak by ste mali problém s prihlásením, prosím, oznámte nám to pomocou tohto formulára.

Uvedomujeme si, že je to opäť nová vec, ktorú musíte doma zvládnuť, no nejde o žiadne preteky, spraviť to čo najskôr a čo najlepšie, nehovoriac o tom, že veľká časť ďalšieho vzdelávania bude pokračovať pomocou EduPage, ktorý už poznáte. Táto novinka má byť skutočne pomôcka pre Vás, zvládnuť čo najjednoduchšie ďalšiu výučbu. Veríme, že časom tento nástroj tak vy, ako aj my, zvládneme a bude nám veľkou pomocou.

Podľa aktuálnych informácií by mal v pondelok minister školstva vystúpiť s novou predstavou, ako ďalej so vzdelávaním. V prípade potreby budeme tento náš návrh aktualizovať.

Buďte zdraví ;)

Vaša JavorkaDátum pridania04.04.2020 21:55
AutorMonika
KategórieOznamy
NálepkyŽiadne


Cisco