Výsledky prijímacieho konania - bilingválne štúdium

Výsledky prijímacieho konania - bilingválne štúdium

Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium.

Prinášame Vám výsledky prijímacieho konania pre bilingválne štúdium v anglickom jazyku do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021:

Pozrite si výsledkovú listinu:

Výsledková listina 2020 - bilingválne štúdium.pdf

Rozhodnutie o prijatí / neprijatí na štúdium odošle riaditeľstvo školy zákonnému zástupcovi doporučene poštou.

Čo robiť v prípade prijatia:

Prijatý uchádzač je povinný riaditeľovi školy do 4. júna 2020 oznámiť, či nastúpi, alebo nenastúpi na štúdium. Prijatý uchádzač použije tlačivo „Záväzné potvrdenie o nastúpení / nenastúpení na štúdium na SŠ“. Záväzné potvrdenie o nastúpení na Javorku.docx Záväzné potvrdenie o nastúpení na Javorku.pdf Vypísané a podpísané tlačivo pošle prijatý uchádzač poštou na adresu školy alebo ako naskenovanú prílohu do mailu: skola.gjavsnv@gmail.com.

Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

Čo robiť v prípade neprijatia:

Zákonný zástupca neprijatého uchádzača má právo sa proti rozhodnutiu riaditeľky školy odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia (podľa § 68 ods. 4 Školského zákona 245/2008 Z. z.). V prípade uvoľnenia miesta oznámi riaditeľ školy do 15. júna 2020 možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.

PaedDr. Ingeborg Skalská, riaditeľka školyDátum pridania12.05.2020 13:55
AutorMonika
KategórieOznamy, Uchádzačom o bilingválne štúdium
NálepkyŽiadne


Cisco