Milí maturanti, dnes už absolventi tried Oktáva A a Piata B!

Milí maturanti, dnes už absolventi tried Oktáva A a Piata B!

Veľmi netradične opúšťate v tomto školskom roku školu, s ktorou vás po dlhých rokoch štúdia určite spája veľa. Nie sú to len dlhé týždne, mesiace a roky strávené v laviciach, s nimi spojené zážitky, nadobudnuté vedomosti a zručnosti, ale aj tak dôležité vzťahy so spolužiakmi a verím, i s vašimi učiteľmi.

Na tradičnej „Rozlúčke s maturantmi“ pred vašim akademickým týždňom v máji by sme sa boli videli, navzájom si poďakovali, stisli si ruky, objali sa. Žiaľ, nebolo to možné. Nie je možné obdivovať vaše tablá v centre mesta. Nevideli sme vás pri zelenom maturitnom stole, nepočuli sme vaše odpovede. No a vy ste si nemali možnosť zažiť prvú skúšku života, ktorá je toľko oslavovaná. Je škoda, že ste o túto príležitosť prišli. Ten neopakovateľný zážitok, ktorý dáva punc záveru stredoškolského štúdia, bude možno mnohým z vás chýbať. No život ide ďalej a ja sa chcem takto na diaľku v mene svojom, no i v mene mojich kolegýň a kolegov s vami rozlúčiť.

V prvom rade vám všetkým blahoželáme k maturitnej skúške, k úspešnému ukončeniu štúdia. Chcem poďakovať všetkým vám, ktorí ste celé študijné obdobie študovali s výborným prospechom, vám, ktorí ste reprezentovali školu, mesto, región i kraj na rôznych súťažiach a podujatiach. Všetky vaše účasti, vystúpenia, víťazné umiestnenia sa rátajú, pretože ste nimi šírili dobré meno svoje, no i povesť našej i vašej Javorky. Chcem sa poďakovať aj za všetky mimoškolské podujatia, na ktorých ste participovali. Vďaka vám ostanú v našich spomienkach.

Myslíme na Vás v týchto dňoch, milí naši „už absolventi“. Toto obdobie je pre Vás veľmi dôležité. Začnete študovať na vysokých školách, mnohí budete žiť samostatne niekde ďaleko od domova. My vám na tejto vašej novej ceste životom budeme držať palce. Želáme vám úspešnú študentskú, profesijnú a taktiež šťastnú súkromnú budúcnosť. Vaše maturitné vysvedčenia vyzerajú veľmi dobre. Veríme, že takisto dobre budete v budúcnosti zvládať náročné a zložité výzvy. A budete tak nepriamo naďalej reprezentovať Javorku.

Z celého srdca vám želáme, aby sa vám vaše predstavy o vysnívanej budúcnosti naplnili a aby ste sa mohli tešiť zo svojich malých i veľkých úspechov. Ak si nájdete čas, príďte sa s nimi podeliť, aby sme sa mohli tešiť s vami. Dúfame, milí naši študenti, že na nás nezabudnete a budete na nás spomínať v dobrom.

Ďakujeme

PaedDr. Ingeborg SkalskáDátum pridania29.05.2020 16:10
AutorMonika
KategórieÚspechy
NálepkyŽiadne


Cisco