Výsledky OČAP

Ráno 16. septembra 2011, za krásneho slnečného počasia, vyrazili študenti Javorky pod vedením pedagógov na praktickú časť účelového cvičenia, aby tak zúročili vedomosti, ktoré sa naučili v predchádzajúcej výuke teórie ochrany života a prírody. Cieľom bol Košiarny briežok. Ten leží v severnej časti Slovenského raja asi 5 kilometrov západne od mesta Spišská Nová Ves.

Dôraz sa kládol na zvládnutie :
Zdravotnej prípravy – poskytnutie prvej pomoci (Ing. J. Jendrichovská, a Mgr.M Stasni)
Ochranu proti škodlivým látkam a evakuačný plán školy  – ( Mgr. Ľ. Duch )
Základy topografie, práca s mapou a buzolou – ( Mgr. Ľ. Vojčík )

Po úspešnom splnení jednotlivých úloh mali študenti priestor na rôzne športové súťaže a aktívny odpočinok, ktorý určite popri náročnom týždennom rozvrhu školy potrebujú.

Účelové cvičenie, alebo branný kurz by nemal byť v dnešnej dobe len vedomostnou súťažou ale v prvom rade je o pobyte v prírode, radosti z pohybu a možnosti „vyvetrania“ celého tela všetkých nás – našich študentov a učiteľov. Žiaci preukázali dobrú fyzickú zdatnosť, schopnosť plniť úlohy i za sťažených podmienok.

A s akými výsledkami?

1. miesto   Sx. A   20,0 b
2. miesto   1. B   18,5 b
3. miesto   S. B   18,0 b
4.-7. m   P. A   17,0 b
4.-7. m   Kv. A   17,0 b
4.-7. m   1. A   17,0 b
4.-7. m   S. A   17,0 b
8. miesto   K. A   16,5 b
9. miesto   K. B   16,0 b
10. miesto   Sx. B   12,0 b

Víťazom blahoželáme ;)

Pozrite si našu galériu.

Mgr.M StiasniDátum pridania21.09.2011 23:06
AutorPK TEV
KategórieOznamy, PK TEV
NálepkyŽiadne


Cisco