Oznamy

Stránkovanie
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

Jesenný zber papiera

16September

jesenny-zber-papiera

Ako každú jeseň, aj tento rok vyhlasujeme na Javorke zber papiera. Od piatka 18.9. do piatka 25.9.2020 môžete doniesť starý papier. Na zber papiera bude vyhradený pravý predný vchod. Papier môžete doniesť v uvedené dni od 7:00 do 7:45 a popoludní od 13:30 do 16:00. V piatok 25.9. len ráno. Prosíme Vás, aby ste do zberu nenosili starý kartón a kartónové obaly.

Prejsť na celý článok

Výzva o spoluprácu v RŠ

11September

vyzva-o-spolupracu-v-rs

Vážení rodičia,

dovoľte mi oznámiť Vám, že funkčné obdobie súčasnej Rady školy pri Gymnáziu, Javorová 16, Spišská Nová Ves končí a v mesiaci september 2020 budú prebiehať voľby do novej Rady školy.

Prejsť na celý článok

Týždeň bezpečnosti na železnici

10September

tyzden-bezpecnosti-na-zeleznici

Milí žiaci, vážení pedagógovia a rodičia.

V dňoch 7. – 14. septembra 2020 prebieha celoslovenská policajná akcia „Týždeň bezpečnosti na železnici“. Je zameraná na bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy a cestnej premávky na železničných priecestiach.

Prejsť na celý článok

Otvorenie nového šk. roka - aktualizácia

28August

otvorenie-noveho-sk-roka-aktualizacia

Vážení rodičia, milí žiaci!

Otvorenie školského roka bude v stredu 2. 9. 2020 so začiatkom o 9.00 hod. Prebiehať bude v kmeňových triedach.

Z dôvodu pretrvávajúcich opatrení NEBUDE RODIČOM VSTUP DO ŠKOLY POVOLENÝ.

Žiaci budú do budovy školy vchádzať tromi vchodmi nasledovne:

  • predný ľavý vchod – príma, sekunda, tercie a kvarta
  • predný pravý vchod  – všetky triedy bilingválu
  • zadný vchod pri telocvični – kvinta, sexta, septima, oktáva.

Pri vstupe do školy MUSÍ ŽIAK ODOVZDAŤ TIETO 2 TLAČIVÁ: Zdravotný dotazník.pdf Zdravotný dotazník.docx Vyhlasenie ZZ alebo plnoleteho ziaka.docx Vyhlasenie ZZ alebo plnoleteho ziaka.pdf

Bez týchto potvrdení žiakovi nebude povolený vstup do školy!

Ďalšie potrebné informácie nájdete v nasledujúcom dokumente: Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v škole - Žiaci a zákonní zástupcovia.pdf

S pozdravom Vaša Javorka.

Otvorenie nového šk. roka

26August

otvorenie-noveho-sk-roka

Milí študenti, vážení rodičia.

Školský rok 2020/2021 sa začne podľa pokynov MŠVVaŠ SR prezenčnou formou. Zahájenie školského roku bude prebiehať v kmeňových triedach v stredu, 2.9.2020 o 9:00 hod. Každý žiak po príchode do školy pôjde priamo do svojej triedy.

Aby sme chránili pred nákazou novým Korona vírusom seba i ostatných, budeme pri našej spoločnej práci v škole dodržiavať sprísnené opatrenia a postupy.

Prejsť na celý článok

Odišiel človek s veľkým Č...

25August

odisiel-clovek-s-velkym-c

Vážení rodičia, milí študenti, sympatizanti Javorky!

Počas letných prázdnin sme sa rozlúčili s našou dlhoročnou pani zástupkyňou

Evkou Lajčákovou,

ktorá sa vo veľkej miere spolupodieľala na budovaní dobrého mena našej školy, na jej silnom vnútornom náboji i aure, zaslúžila sa o šírenie krásnych a vysoko humánnych pedagogických názorov a stala sa skutočnou ikonou pohodovej Javorky.

Všetci, ktorí sme s ňou mali česť pracovať, si nesieme vo svojom vnútri pečať jej človečenstva a Vy, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami, prosím, tichú spomienku.

Ďakujeme Ti, Evka!

Tvoja Javorka

Výsledky prijímacieho konania - osemročné štúdium

16Jún

vysledky-prijimacieho-konania-osemrocne-studium

Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium.

Prinášame Vám výsledky prijímacieho konania do prímy osemročného štúdia v školskom roku 2020/2021:

Prejsť na celý článok

Informácie k priebehu posledných dní školského vyučovania

15Jún

informacie-k-priebehu-poslednych-dni-skolskeho-vyucovania

V zmysle vyhlásenia ministra školstva, pána Branislava Gröhlinga a na základe porady Úradu KSK – odboru školstva s generálnou riaditeľkou sekcie stredných škôl MŠVVaŠ SR, pani Vierou Babišovou oznamujeme žiakom našej školy a ich zákonným zástupcom, nasledovné:

Prejsť na celý článok

Informácia pre záujemcov o bilingválne štúdium v školskom roku 2020/2021

05Jún

informacia-pre-zaujemcov-o-bilingvalne-studium-v-skolskom-roku-2020-2021

V zmysle Rozhodnutia Ministerstva školstva o termínoch, organizácii prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29.4.2020 sa 4. júna 2020 ukončilo 1. kolo prijímacieho konania do 1. ročníka zápisom prijatých uchádzačov.

Pre štúdium v študijnom odbore7902 J 74 – bilingválne štúdium v školskom roku 2020/2021 máme ešte 5 voľných miest.

Bližšie informácie Vám poskytneme na telefónnom čísle 0948 612 526.

PaedDr. Ingeborg Skalská, RŠ

Prijímacie skúšky na osemročné štúdium

03Jún

prijimacie-skusky-na-osemrocne-studium

Vážení rodičia a milí uchádzači o prijatie do 8-ročného štúdia na Javorke!

V zmysle rozhodnutia MŠVVaŠR č. 2020/12091:1-A2200 o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 oznamujeme, že prijímacie skúšky do 8-ročného štúdia v našej škole sa uskutočnia prezenčnou formou v termíne 15. júna 2020.

Prejsť na celý článok

Stránkovanie
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

Cisco