Rada školy

Rada školy má 11 členov v zložení:

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom. Vyjadruje a presadzuje v oblasti výchovy a vzdelávania:

Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

V duchu poslania Rady školy nás zaujíma názor zainteresovanej verejnosti. Máte otázky? Prípadne námety a podnety? Radi si ich prečítame. Napíšte nám v tomto formulári.

V školskom roku 2019/2020 RADA ŠKOLY pracuje v zložení:

Viac sa o Rade školy dozviete v jej štatúte: Štatút rady školy.pdf

Z našich aktivít:

Oznam o výsledku volieb zástupcov rodičov do RŠ

09Október

oznam-o-vysledku-volieb-zastupcov-rodicov-do-rs

Voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri Gymnáziu, Javorová 16, Spišská Nová Ves sa uskutočnili 8.10.2020 o 17:0­0 hod.

Ďakujem Vám, vážení rodičia, ktorí ste si našli čas a prišli ste voliť. Ďakujem ešte raz aj Vám, ktorí ste sa aktívne chceli podieľať na práci v rade školy a mohli sme Vaše mená uviesť na kandidátnej listine.

Prejsť na celý článok

Voľby do Rady školy

02Október

volby-do-rady-skoly

Vážení rodičia,

nedávno sme Vás na stránke školy informovali o blížiacich sa voľbách rodičov do Rady školy. Realizácia volieb do RŠ je nutná a podľa legislatívy sa nedá vykonať dištančnou formou. Preto je Vaša osobná účasť potrebná. Týmto Vás chceme poprosiť, aj napriek tejto neistej situácii, o Vašu účasť na voľbách, nakoľko Rada školy zastáva dôležitú funkciu v živote školy.

Prejsť na celý článok

Cisco