Rada školy

Rada školy má 11 členov v zložení:

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom. Vyjadruje a presadzuje v oblasti výchovy a vzdelávania:

Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

V duchu poslania Rady školy nás zaujíma názor zainteresovanej verejnosti. Máte otázky? Prípadne námety a podnety? Radi si ich prečítame. Napíšte nám v tomto formulári.

V školskom roku 2019/2020 RADA ŠKOLY pracuje v zložení:

Viac sa o Rade školy dozviete v jej štatúte: Štatút rady školy.pdf

Z našich aktivít:

Pozvánka na zasadnutie Rady školy

23Október

pozvanka-na-zasadnutie-rady-skoly

Vážení členovia Rady školy, vážení prizvaní hostia,

pozývam Vás týmto na zasadnutie Rady školy pri Gymnáziu, Javorová 16, Spišská Nová Ves, ktoré sa uskutoční dňa 26. októbra 2016 (v stredu) o 16:30 hod. v zborovni školy, s nasledovným programom:

Prejsť na celý článok

Pozvánka na zasadnutie Rady školy

23Máj

Vážení členovia Rady školy, vážení rodičia a zainteresovaná verejnosť. Pozývame Vás na ustanovujúce zasadnutie Rady školy na funkčné obdobie rokov 2016 – 2020, ktoré sa uskutoční dňa 25. mája 2016 (streda) v zborovni školy o 16:00 hod.

Cisco