OZ Javorka

Občianske združenie JAVORKA

OZ Javorka je organizácia, ktorá združuje rodičov, resp. zákonných zástupcov študentov Gymnázia na Javorovej ulici.

Cieľom OZ je v spolupráci s vedením školy, pedagogickými pracovníkmi školy, orgánmi štátnej správy a samosprávy zabezpečovať:

Pri napĺňaní cieľa OZ Javorka okrem iného

Viac sa o Občianskom združení Javorka môžete dozvedieť v stanovách. JAVORKA-ZR Stanovy.docx

OZ Javorka a 2% z dane

Tlačivá ako i podrobnejšie informácie o tejto možnosti nájdete na 2% z dane

Ďakujeme Vám, že sa zaujímate o možnosť i takýmto spôsobom podporiť Vaše/naše deti!

Cisco