Prijímacie skúšky

V školskom roku 2021/2022 otvárame triedy pre:

Kritériá prijímacieho konania boli v súlade s platnou legislatívou prerokované v pedagogickej rade školy a sú prístupné na tomto odkaze .

Termíny odovzdania prihlášky na základných školách:

Forma   na ZŠ do
bilingválna   8. 4. 2021
osemročná   8. 4. 2021
     

V prípade potreby je možné využiť túto prihlášku: Prihláška na štúdium na strednej škole.pdf

Pomôcka pre vyplnenie časti Stredná škola na ktorú sa uchádzač hlási (Javorka):

Ak máte akékoľvek nejasnosti alebo pochybnosti, opýtajte sa.
Cisco