Informácia o 2% z dane

Vážení rodičia, absolventi a priatelia školy, ďakujeme Vám za Vašu aktivitu pri poukazovaní 2% z dane v minulom roku .

Opäť sa na Vás obraciame s prosbou o darovanie finančnej čiastky formou poukázania 2% podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej, prípadne právnickej osoby. Potešilo by nás, ak by ste podľa možnosti oslovili aj rodinných príslušníkov a známych, ktorí by takto našej škole mohli pomôcť. Finančné prostriedky, ktoré škola touto formou získa budú použité pre Vaše deti, našich žiakov, na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Ďakujeme.

S úctou výbor OZ JAVORKA – Združenie rodičov,
Javorová 16, 05201 Spišská Nová Ves a riaditeľka školy PaedDr. Ingeborg Skalská

Údaje o prijímateľovi: Obchodné meno: Javorka – Združenie rodičov Javorová 16 052 01 Spišská Nová Ves

Právna forma: Občianske združenie IČO: 42108845

V prípade nejasností vám budú informácie o darovaní 2 % poskytnuté na tel. čísle 4297887, 4425651, 4413948, alebo na mailovej adrese : skola@gjavsnv.edu.sk .

Tlačivá : Potvrdenie o zaplateni dane.pdf Vyhlásenie o poukázaní 2%.pdf

Cisco