8-ročné štúdium

Milí rodičia!

Pýtate sa, prečo by ste mali dať svoje dieťa po 5-tom ročníku ZŠ na 8 – ročné gymnázium? Ponúkame Vám zopár dôvodov, ktoré Vás možno presvedčia…

  1. Vaše dieťa sa dostane do kolektívu, ktorý je inteligenčne vyrovnanejší ako na základnej škole.
  2. Vaše dieťa sa dostane do kolektívu, v ktorom prevláda pracovná a študijná atmosféra – žiaci napredujú rýchlejším tempom ako na základných školách.
  3. Vaše dieťa si od skorého veku osvojí kvalitnejšie študijné návyky (pretože sa pohybuje v inteligenčne vyrovnanom prostredí), čo vedie k jeho lepším výsledkom.
  4. Vaše dieťa bude v bezpečnom prostredí, kde sa nevyskytujú javy ako agresivita, násilie, utláčanie, či v niektorých prípadoch až šikanovanie zo strany netolerantných spolužiakov.

Školský vzdelávací program, ako i časovú dotáciu všetkých predmetov počas 8 rokov štúdia si môžete v plnom znení prečítať v sekcii Školský vzdelávací program.

V krátkosti však môžeme zhrnúť, že oproti štátnemu vzdelávaciemu plánu, ako i oproti školskému vzdelávaciemu plánu viacerých základných škôl v meste, ponúkame rozšírené počty hodín informatiky a cudzích jazykov (okrem iných predmetov), pretože si uvedomujeme, že práve toto sú dve základné oblasti, ktoré budú naši absolventi v budúcnosti najviac potrebovať. Od prímy je teda študent odborne vyučovaný v dvoch cudzích jazykoch – v angličtine a v druhom cudzom jazyku (na výber NEJ, TAJ, RUJ) a v informatike.

Zoznam predmetov, ktoré sú dané štátom sme rozšírili o hodiny finančnej, matematickej, prírodovednej a čitateľskej gramotnosti a o samostatný predmet Sieťové technológie, vďaka ktorému môžu naši absolventi získať medzinárodné uznávané certifikáty CISCO a Mikrotik.

Termín podania prihlášky na základnej škole je do 10. apríla

Prijímacie skúšky: 11. máj 2020 , 14. máj 2020

Veda na hranie


Vyberáme z článkov:

Výsledky prijímacieho konania – osemročné štúdium

16Jún

vysledky-prijimacieho-konania-osemrocne-studium

Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium.

Prinášame Vám výsledky prijímacieho konania do prímy osemročného štúdia v školskom roku 2020/2021:

Prejsť na celý článok

Informácia pre uchádzačov o 8-ROČNÉ ŠTÚDIUM

06Máj

informacia-pre-uchadzacov-o-8-rocne-studium

Vážení rodičia a milí piataci,

keďže sa zmenili termíny podávania „Prihlášok na SŠ“ a termíny prijímacieho konania, upozorňujeme Vás na nasledovné dôležité termíny a fakty:

Prejsť na celý článok

Ako sme si poradili na Javorke? Fungujeme ONLINE!

04Máj

ako-sme-si-poradili-na-javorke-fungujeme-online

Je to už 10. týždeň, čo malí aj veľkí Javoráci nenavštívili svoju Javorku. Už pred jarnými prázdninami sme mali informácie o tom, že vo svete i v Európe vystrája nebezpečný vírus. A tak sa stalo, že po jarných prázdninách naši Javoráci do školy už ani nenastúpili. Všetko sa zmenilo. Možno nám čas ukáže, že na niečo to bolo dobré. “Vysvetlíme vám to…”

Prejsť na celý článok

Upozornenie pre záujemcov o bilingválne a 8-ročné štúdium

03Apríl

upozornenie-pre-zaujemcov-o-bilingvalne-a-8-rocne-studium

Vážení uchádzači o štúdium na Javorke!

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) svojim rozhodnutím 2020/10610:1-A1030 :

  • mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami ško­ly,
  • určuje termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2019/2020 takto:

Prejsť na celý článok

Japoško – zabav sa po škole ;)

18Február

japosko-zabav-sa-po-skole

Pozývame všetky deti z Javorky i mimo Javorky, ako aj všetkých nových záujemcov o osemročné štúdium u nás na ďalšie vedecko – populárne popoludnie s Japoškom.

Môžete sa tešiť na zaujímavé aktivity plné prekvapení z premetov fyzika a biológia. Záujemcovia o osemročné štúdium (žiaci 5. ročníka základnej školy) si budú môcť vyskúšať prijímačky na nečisto – tentokrát zo slovenského jazyka. Počas týchto aktivít detí si rodičia budú môcť vypočuť oficiálne informácie o osemročnom štúdiu a popýtať sa kompetentných na otázky, ktoré ich v súvislosti so štúdiom u nás zaujímajú.

Kedy? Už v stredu 26. 2. 2020 o 14.30 na Javorke.

Tešíme sa vás ;)

Vaša Javorka

>> viac

Cisco